Suriname staat op TIER 2; Inspanning in vooruitzicht.

Suriname is bij het onlangs uitgebracht Trafficking In Persons report 2022, op basis van haar inzet in strijd tegen mensenhandel, geclassificeerd op Tier 2. Tier 2 is de op één na hoogste beoordeling op het gebied van bestrijding mensenhandel. De classificatie heeft plaats gevonden op basis van de Amerikaanse Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2002 (TVPA), die ook door Suriname is geratificeerd. Tier 1 is de hoogste klasse en wordt behaald wanneer het land ten minste aan de minimumeisen uit de TVPA voldoet.
In het rapport is opgenomen dat Suriname, vergeleken met de vorige verslagperiode, significante inspanningen heeft gepleegd op het gebied van bestrijding mensenhandel. Deze inspanningen omvatten meer veroordelingen en onderzoeken van zaken, mensenhandel rakende. Verder zijn er inspanningen gepleegd tot het hebben van een tijdelijke opvang voor slachtoffer en verleende diensten aan tenminste één buitenlandse slachtoffer, voor een veilige doorreis vanuit Suriname naar een andere land dan haar geboorteland. Dit kon worden bewerkstelligd in samenwerking met een internationale organisatie en een NGO.
In opdracht van de minister van Justitie en Politie, Z.E. K. Amoksi, is op woensdag 28 juni 2023 een presentatie gehouden voor de regering door het hoofd Trafficking in Persons (TIP). De president van de Republiek Suriname, Z.E. C. Santokhi adviseerde een projectplan met bijbehorende tekening voor het bouwen van een shelter aan de regering te doen toekomen, in voorbereiding naar de volgende stappen die moeten worden ingezet.
Vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade in de diverse landen waaronder ook in Suriname, staan in contact met stakeholders die zich bezig houden met de aanpak van mensenhandel. Door de vertegenwoordigers wordt er een jaarlijkse interview gehouden, nadat er tussentijds ook de stand van zaken zijn gerapporteerd. Aan de hand van de opgegeven informatie vindt de classificatie plaats. Er zijn een aantal aanbevelingen opgenomen in het rapport waaraan Suriname wederom zal moeten werken voor dit jaar.