Nieuwbakken Cabin Attendence SLM ingelicht over mensenhandel en drugshandel

Medewerkers van de afdelingen Trafficking In Person (TIP) en de Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname (KPS) hebben op woensdag 2 augustus 2023 de nieuwbakken cursisten Cabine Attendance van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) ingelicht over de onderwerpen mensenhandel en drugshandel. Tijdens deze sessies is ingegaan op modus operandi welke worden gebruikt door mensen- en drugshandelaren in de georganiseerde criminaliteit om personen tot slachtoffers te maken van deze criminaliteitsvormen.
Een Cabine Attendance meergenoemd steward en stewardess heeft als voornaamste taak te zorgen voor de veiligheid aan boord van het vliegtuig. Verder verlenen zij diensten aan de passagiers aan boord van het vliegtuig. Gezien hun brede taakomschrijving is aan het KPS het verzoek gedaan door de SLM om deze sessies te verzorgen.
Het Korps Politie Suriname wenst deze groep cursisten het beste toe gedurende hun loopbaan.