Actueel

Nieuws & Updates

TIP ALERT !!!

Criminele uitbuiting:Slachtoffers moeten tegen hun wil strafbare feiten plegen. Enkele voorbeelden daarvan kunnen zijn: drugs transport, inbraken, diefstal, bedelen enzovoorts. Heeft u informatie over criminele uitbuiting? Schroom niet om contact op te nemen met afdelingTrafficking in Persons op de telefoonnummers

TIP verzorgde in 2023 aan vierhonderdtal studenten voorlichting

De afdeling Trafficking in Persons van het Korps Politie Suriname heeftvoornamelijk als taak om mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan.Daarnaast is het voor deze afdeling belangrijk om awareness te creëren onder degemeenschap, vooral onder de jongeren.Op basis hiervan zijn er

TIP ALERT !!

Seksuele uitbuiting:Het slachtoffer wordt gedwongen om seksuele handelingen te dulden tegen betaling. De slachtoffers moeten onder alle omstandigheden prostitutie uitvoeren, zelfs als zij in hun menstruatie periode zijn. De opbrengst hiervan moet het slachtoffer geheel of gedeeltelijk aan de uitbuiter

Verkorte TIP lijn 155 besproken met medewerkers Command Center

De afdeling Trafficking in Persons (TIP) heeft in de maand november 2023 nagoede voorbereidingen vanuit het Openbaar Ministerie, wederom een sessiemensenhandel gehouden onder het personeel van het Command Center. Hetnummer 155 stond centraal tijdens deze sessie.Het verkortnummer 155 dat toegevoegd