De afdeling Trafficking in Persons

EEN AFDELING VAN HET KORPS POLITIE SURINAME

Meer informatie

De afdeling Trafficking in Persons (T.I.P.) van het Korps Politie Suriname is het instituut dat landelijk onderzoek doet naar misdrijven van mensenhandel, waarbij het slachtoffer centraal staat. Wij verwerken zoveel mogelijk informatie die kunnen leiden tot het bevrijden van slachtoffers en zorgen ervoor dat misdrijven van mensenhandel worden onderzocht zodat mensenhandelaars strafrechtelijk vervolgd worden.

Veiligheidsgevoel gaat gepaard met het beschermen van personen en goederen waaronder het beschermen van slachtoffers een voornaamste rol speelt. De deelstructuur Trafficking In Persons (TIP) die deel uitmaakt van de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit onderscheidt de volgende aspecten:

  • Preventie van mensenhandel
  • Bescherming van slachtoffers
  • Opsporing en vervolging van dader
  • Intensieve samenwerking met keten-partners
Bij mensenhandel is belangrijk slachtoffers te identificeren, herkennen en bevrijden. Iedereen in de samenleving is samen met de politie verantwoordelijk voor het duurzaam aanpakken van mensenhandel in Suriname. Gebruik uw scherpziend oog en meld verdachte situaties.

Missie & Visie

Missie

De afdeling Trafficking in Person streeft ernaar zoveel mogelijk slachtoffers van Mensenhandel en Mensensmokkel in Suriname in beeld te brengen door een goede samenwerking op te bouwen met ketenpartners, ten einde slachtoffers te beschermen en daders strafrechtelijk te vervolgen.

Visie

De afdeling Trafficking in Person (TIP) van de politie is een afdeling die zorg draagt dat Suriname het fenomeen Mensenhandel en Mensensmokkel duurzaam aanpakt en onder controle heeft.

Keten Partners

Keten Partners in de Strijd tegen Trafficking in Persons

Ministerie van Justitie & Politie

Het Openbaar Ministerie

Directoraat Nationale Veiligheid (DNV)

Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Ministerie van Defensie (Immigratiedienst)

Structuur Ordening Goudsector

Vreemdelingen Dienst