Mensenhandel verdachte na uitzitten twee derde deel celstraf uitgezet door Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname

De 59-jarige D.Y is op vrijdag 1 september 2023, na het uitzitten van zijn celstraf door medewerkers van de afdeling Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname uitgezet.
D.Y. werd op 6 augustus 2021 aangehouden nadat door een tipslachtoffer aangifte was gedaan van mensenhandel in de vorm van dwangarbeid. Het slachtoffer in deze zaak deed aangifte van mishandeling op het politiebureau te Meerzorg, waarna het verder onderzoek werd overgedragen aan de afdeling Trafficking In Persons (TIP).
De verdachte is op 27 juli 2022 bij vonnis van de Kantonrechter in het Derde Kanton, schuldig verklaard aan de artikelen 334 (Mensenhandel); 286 (Bijkomende straf; 381 (Verduistering) en 360 (Eenvoudige mishandeling) veroordeeld tot gevangenisstraf van drie (3) jaren met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.
Na twee derde deel van de celstraf te hebben uitgezeten, werd D.Y. door de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling en Gratie in voorlopige vrijheid gesteld in afwachting op zijn uitzetting.
Het slachtoffer in dit onderzoek werd in het jaar 2021 door de verdachte D.Y. overhaald om zwaar materieel en andere equipment voor het ontginnen van goud over te brengen vanuit China naar Suriname. Volgens de gemaakte afspraken zou het slachtoffer een partnerschap aangaan met de verdachte die zich voordeed als een grote ondernemer in Suriname.
Bij aankomst in Suriname trof het slachtoffer een andere situatie aan dan was afgesproken tijdens de onderhandelingen. Het slachtoffer trof geen goudwinningsbedrijf aan maar een locatie in het achterland met een tent waarin hij de nachten moest doorbrengen. Het slachtoffer werd bedreigd en mishandeld, nadat hij liet doorschemeren dat hij zich terug zou trekken en alle equipment terug zou nemen. Na de overdracht van het onderzoek aan TIP werd de verdachte opgespoord, aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.
Aan de voorwaardelijke in vrijheid stelling van de mensenhandel verdachte D.Y is er op last van de Minister van Justitie en Politie een voorwaarde gekoppeld, wat inhoudt dat hij te rekenen van de dag van zijn uitzetting gedurende een periode van 5 (vijf) jaar het land Suriname niet mag binnenkomen.