Trafficking in Persons, Intel BZC en politie Regio West voeren gezamenlijke actie uit; vijf verdachten ter zake mensensmokkel en mensenhandel aangehouden

Politieambtenaren van de afdeling Trafficking In Persons (TIP), de afdeling Intelligence van de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) en Regio West hebben in de maand oktober 2023 tijdens een gezamenlijke operatie de vijf verdachten P.B, R.L, M.P, L.G en S.L. ter zake mensenhandel aangehouden. Een vrouwelijke vreemdeling deed op woensdag 11 oktober 2023 de Bikers Unit in Paramaribo aan, waarbij zij de politieambtenaren aangaf dat zij uit een bardancing is gevlucht en hulp nodig heeft. Aan de hand hiervan werd de afdeling TIP ingeschakeld voor het instellen van een onderzoek in deze zaak.


Uit het verdere onderzoek van de politie is gebleken dat deze vrouw samen met 11 andere dames uit Cuba en 2 uit Venezuela in een bardancing in het district Nickerie werden ondergebracht voor het verrichten van sekswerk. Deze slachtoffers waren onder valse voorwendselen naar Suriname overgehaald en in kamers die verbonden zijn aan de bardancing ondergebracht. Voor deze kamers dienden zij iedere maand te betalen en mochten zij klanten (mannen) ontvangen die in ruil voor seks moesten betalen. Deze geldbedragen werden vervolgens afgedragen aan de eigenaar van de club.

Met assistentie van politieambtenaren binnen de structuur BZC die belast zijn met intelligence werkzaamheden, is het adres in Nickerie die niet bekend was bij het slachtoffer in beeld gebracht, waarna er een inval kon worden gepleegd. Op dat adres werden nog 13 andere dames uit hun situatie bevrijd en ondergebracht in een shelter voor bescherming. Hun reiskosten naar Suriname bleek door de eigenaar van de bardancing te zijn betaald. Bij de inval werden er drie verdachten aangehouden en de vierde en vijfde verdachten werden naderhand door de politie van Regio West in de kraag gevat. Onder de verdachten bevindt zich een Surinamer, zijn levenspartner die afkomstig is uit Venezuela en drie vrouwen van Cubaanse afkomst.


Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de vijf verdachten ter zake mensensmokkel en mensenhandel door de politie in verzekering gesteld. Het is niet uitgesloten dat er meerdere verdachten in deze zaak zullen worden aangehouden.