Vicepresident Suriname redt mishandelende vrouw; TIP op kosten van de bewindsman naar achterland Suriname voor onderzoek

De afdeling Trafficking In Persons (TIP) werd op vrijdag 1 december 2023 ingeschakeld door de vicepresident van de republiek Suriname, Z.E. Ronny Brunswijk, met de mededeling dat een vrouwpersoon van Chinese komaf die naar hulp zocht door enkele gouddelvers naar hem was begeleid. Zij verklaarde tegenover de bewindsman die voor oriëntatiewerkzaamheden in het binnenland vertoefde en de andere hulpverleners dat zij reeds drie jaren werd vast gehouden en mishandeld in het achter land van Suriname, wat voor haar aanleiding is geweest om hulp te zoeken.
Op kosten van voornoemde bewindsman reisden twee politieambtenaren van de afdeling TIP met het vliegtuig van de vliegmaatschappij Gum Air naar het achterland voor het instellen van een onderzoek. Intussen had de manspersoon die de vrouw had mishandeld zich bij de bewindsman aangemeld en werden partijen onder toezicht gesteld tot dat de politie ter plaatse arriveerde. De vrouwspersoon vertoonde enkele littekens die zij van de mishandeling heeft opgelopen aan de rechercheurs. Aangezien zowel het slachtoffer als de verdachte, beiden vreemdelingen, geen documenten konden overleggen, werden zij afgevoerd naar Paramaribo.
Uit het onderzoek van de politie is komen vast te staan dat partijen een koppel vormen en dat beiden hun verblijfsvergunning in orde zijn. Verder is er ook gebleken dat er geen sprake was van mensenhandel, aangezien het gaat om een koppel die in Paramaribo woonachtig is en samen naar het binnenland waren afgereisd voor het verrichten van werkzaamheden waaraan beiden voordelen hebben.
De verdere afhandeling van de zaak werd, na overleg met het Openbaar Ministerie, overgedragen aan de afdeling Huiselijk Geweld van de politie. Het slachtoffer is met een geneeskundige verklaring van de politie verwezen naar een arts voor medische behandeling. Ten tijde van dit onderzoek had de vicepresident de functie van waarnemend President van de republiek Suriname.