Verkorte TIP lijn 155 besproken met medewerkers Command Center

De afdeling Trafficking in Persons (TIP) heeft in de maand november 2023 na
goede voorbereidingen vanuit het Openbaar Ministerie, wederom een sessie
mensenhandel gehouden onder het personeel van het Command Center. Het
nummer 155 stond centraal tijdens deze sessie.
Het verkortnummer 155 dat toegevoegd is bij het Command Center, is het alarm
nummer welke in het leven is geroepen door het Ministerie van Justitie en Politie
om de samenleving en TIP slachtoffers in de gelegenheid te stellen meldingen van
mensenhandel door te spelen aan de politie.
Volgens de gemaakte afspraken zal elke bericht dat via deze tiplijn wordt
doorgespeeld, de afdeling TIP bereiken voor onderzoek.