TIP verzorgde in 2023 aan vierhonderdtal studenten voorlichting

De afdeling Trafficking in Persons van het Korps Politie Suriname heeftvoornamelijk als taak om mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan.Daarnaast is het voor deze afdeling belangrijk om awareness te creëren onder degemeenschap, vooral onder de jongeren.Op basis hiervan zijn er in de periode van 10 oktober tot en met 30 oktober 2023awareness sessies gehouden op […]