TIP verzorgde in 2023 aan vierhonderdtal studenten voorlichting

De afdeling Trafficking in Persons van het Korps Politie Suriname heeft
voornamelijk als taak om mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan.
Daarnaast is het voor deze afdeling belangrijk om awareness te creëren onder de
gemeenschap, vooral onder de jongeren.
Op basis hiervan zijn er in de periode van 10 oktober tot en met 30 oktober 2023
awareness sessies gehouden op scholen binnen de Regio Paramaribo. Tijdens deze
sessies werden leerlingen van de derde en de vierde leerjaar van de verschillende
VOJ scholen en van de eerste en tweede leerjaar van VOS scholen geïnformeerd
over hoe mensenhandel en mensensmokkel te herkennen, hoe dit te voorkomen en
wat te doen bij het constateren hiervan.
In totaal heeft de afdeling een vierhonderdtal leerlingen kunnen inlichten over
mensenhandel en mensensmokkel.
De afdeling zal ook in dit jaar een plan uitstippelen om meerdere scholen te
betrekken bij het awareness programma.
Indien u behoefte heeft dat ook uw school wordt aangedaan, kunt u contact
opnemen met de afdeling op het telefoonnummer 400418 of via whatsapp op de
nummers +597 7466228 en +597 8763789.