Trafficking In Persons doet laatste operatie 2022 in Nachtclub

De afdeling Trafficking In Persons (TIP) ondersteund door het Arretstatie Team (AT) en leden van andere afdelingen binnen de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) hebben de laatste controle werkzaamheden voor het jaar 2022 uitgevoerd in een nachtclub te Paramaribo Noord. Tijdens deze operatie zijn de documenten van de vreemdelingen die in de nachtclub zijn aangetroffen, gecontroleerd door medewerkers van TIP en de afdeling Vreemdelingendienst van de politie. De vreemdelingen die geen bescheiden bij zich hadden, werden overgebracht naar de afdeling Vreemdelingendienst voor de verder afhandeling van hun zaken.

Naar aanleiding van aanhoudende klachten uit de omgeving van met name geluids overlast veroorzaakt door overluid muziek, vechtpartijen en andere onsmakelijkheden hebben medewerkers van de afdeling TIP een gedegen vooronderzoek ingesteld, waarna de operatie is uitgevoerd. Het verdere onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

De coördinatie van deze operatie lag in handen van TIP onder leiding van het AT en onder supervisie van een lid van het Openbaar Ministerie dat lijfelijk aanwezig was.
De politie doet het verzoek aan nachtclubhouders en anderen die vreemdelingen toelaten in hun vermakelijkheden om erop toe te zien dat de bezoekers te allen tijde hun documenten van verblijf of bezoek aan Suriname bij zich hebben. Dit ter voorkoming van ongerief bij eventuele controle door de politie-eenheden, aangezien de politie nooit zal melden wanneer er een operatie zal plaatsvinden binnen deze branches.